روش های پرداخت

روشهای پرداخت

 پرداخت وجه به 2 طریق انجام میگیرد.
1-پرداخت درب منزل با دستگاه کارت خوان
2-پرداخت درب منزل بصورت وجه نقد


zoodkharid.co@gmail.com