تضمین اصالت کالا

تضمین اصالت کالا به عهده ی فروشگاه انتخابی بوده و همه ی فروشندگان متعهد به تضمین اصالت کالا بوده.درصورت دیدن هرگونه اشکال میتوانید با کارشناسان زودخرید در میان بگذارید.
تماس:09032064005

zoodkharid.co@gmail.com