روش ارسال کالا

روشهای پرداخت

ارسال بصورت پیک مخصوص فروشگاه یا پیک مخصوص زودخرید میباشد.


zoodkharid.co@gmail.com